Nhập vào đây để tìm kiếm

Tại sao có hai số liệu khác nhau được hiển thị cho số điểm của tôi?

Bạn có thể nhận thấy rằng có hai số liệu trong Trang chủ của mình. Đây là sự khác biệt giữa chúng.


Số màu xanh đậm

  • Đây là tổng số điểm tích lũy được kể từ khi bạn đăng ký :)
  • Số tiền này chỉ được tích lũy từ việc hoàn thành Khảo sát, Chủ đề nóng và Câu đố
  • Tổng số tiền góp phần tăng tài khoản của bạn để mở khóa cấp Huy hiệu tiếp theo! Bạn cũng có thể kiểm tra xem bạn cần còn lại bao nhiêu điểm trong trang Thống kê của mình
  • Con số này không giảm khi bạn sử dụng điểm của mình để đổi phần thưởng
  • Bất kỳ điểm đặc biệt nào được trao cho bạn - chẳng hạn như điểm thưởng rút thăm may mắn - không đóng góp vào số điểm này


Số màu xanh nhạt

  • Điểm hiện có của bạn, bạn có thể sử dụng để đổi những số phần thưởng tuyệt vời :)
  • Con số này sẽ giảm khi bạn sử dụng để nhận phần thưởng (và quyên góp - nếu có)
  • Đây là số điểm tích lũy được từ việc hoàn thành các hoạt động (Khảo sát, Chủ đề nóng và Câu đố) cộng với bất kỳ điểm đặc biệt nào được cộng thêm cho bạn trong các chiến dịch, sự kiện rút thăm may mắn, v.v.


Tăng hạng và Chuỗi tăng cấp hoạt động như thế nào?Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.